Je nejvyšší čas opustit sebevražednou Evropskou unii a snažit se bránit proti imigraci a islámu a přežít společně s posledními zeměmi, které ještě zůstaly jakž takž evropské

Autor: Tomio Okamura | Publikováno: 8.1.2017 | Rubrika: Zamyšlení
No EU

Vidíme rostoucí vliv islámských voličů na postupném odbourávání až zničení demokracie v Evropě. Volby londýnského primátora stejně jako prezidentské volby v Rakousku ukázaly jasny a truchlivý obraz rostoucího politického vlivu muslimských voličů na politické dění v zemích západní Evropy - tedy tam, kde kdysi byl onen pro nás bájný Západ a kde se nyní rýsují základy budoucího evropského chalifátu.

Dochází na potvrzení varovných slov všech, kteří se zabývají podstatou politického islámu a kteří již léta upozorňují na trestuhodnou a sebevražednou lehkomyslnost evropských vládců, kteří snad z hlouposti, snad za peníze, přenechávají Evropu kus po kuse muslimským nájezdníkům. Tito sem tentokrát nepřicházejí s meči a kopími, ale vyzbrojení neomezenými rozpočty naftových dolarů a miliony nadšených stoupenců. Ovlivňují politiky, financují proimigrantské neziskovky, skupují nemovitosti, vytváří muslimské enklávy, staví mešity a nejrůznější „islámská kulturní centra“, které slouží jako výchozí body islámské radikalizace. Pod převlekem takzvaných „uprchlíků“ přicházejí nás ovládnout, protože evropské vlády jsou natolik slabé, zkorumpované a natolik soustředěné na vlastní žabomyší války, že „pro strom nevidí les“.

Situace je pro nás myslím jasná. Pokud přistoupíme poníženě na další zničující direktivy Evropské komise a poskytneme volební právo imigrantům, což podporuje také současná Sobotkova, Babišova a Bělobrádkova vláda, tak je jenom otázkou času, kdy nás přehlasují a naše země se připojí k těm západním zemím, které již jsou na cestě změn v islámský totalitní chalifát se středověkými zákony.

Je nejvyšší čas opustit sebevražednou Evropskou unii a snažit se bránit a přežít společně s posledními zeměmi, které ještě zůstaly jakž takž evropské. A zdůrazňuji, že cílem nás v hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) je Evropa spolupracujících suverénních státu, tedy Evropa prosperující, bezpečná a spravedlivá.

A co nás bude v ČR konkrétně čekat po našem vystoupení z EU? Na základě mnoha vašich dotazů podrobně vysvětlím zde ve videu, proto si ho poslechněte pozorně až do konce, abyste znali naše argumenty. Snažil jsem se je shrnout maximálně stručně, proto se předem omlouvám těm, kteří by chtěli ještě mnohem hlubší informace, které jinak samozřejmě mám. A prosím sdílejte, jelikož občané tyto informace kvůli mediální cenzuře vůbec nemají.

Jak víte, naše hnutí SPD prosazuje vystoupení ČR z EU. Premiér Sobotka chce ale za pět let přijmout Euro, vicepremiér Andrej Babiš tvrdí, že členství v EU je výhodné, což chápu, protože inkasuje na svoje soukromé podnikání miliardové dotace, a předseda ODS Petr Fiala doporučuje občanům odpovědnost a vylepšování Evropské unie. Všichni tito pánové jsou ve skutečnosti jeden politický směr. Rezignovali na suverenitu České republiky, jsou smířeni s řízením naší země ze zahraničí a jsou důslednými zastánci dotační ekonomiky EU. Dotace EU slouží tomu, aby bohatí byli ještě bohatší a ostatní ještě zadluženější. Neboť v dotačním socialismu EU jsou zisky privátní, ale náklady veřejné.

Naše hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) říká jasně, že Evropská unie ve stávající podobě je mrtvá, je to utopistický nereálný projekt, a čím dříve ho opustíme, tím lépe. Reálnou alternativou pro prosperující budoucnost, kterou prosazuje naše hnutí SPD, je vystoupení ČR z EU a spolupráce suverénních evropských států.

Po vystoupení ČR z EU lze regulovat po vzoru Švýcarska hospodářské vztahy s Evropskou unií na základě bilaterálních smluv, jedná se přibližně o 200 smluv, což je skutečně málo ve srovnání s několika stovkami tisíc stran regulací, které EU vytvořila jen během našeho desetiletého členství.

To, že budeme po vzoru Švýcarska a jiných nečlenských zemí regulovat samostatně vztahy s EU je pro ČR výhodné v tom, že by se ČR nevztahovala pravidla povinná pro členy Evropského hospodářského prostoru. V praxi to znamená, že bychom měli samostatné zastoupení ve Světové obchodní organizaci a naše obchodní politika by byla zcela suverénní, nijak nesvazovaná rozhodnutími Bruselu. Takže bychom se nemuseli například řídit nařízením o sankcích vůči Rusku, které těžce poškodily náš průmysl. Mohli bychom tedy obchodovat, s kým chceme, jen na základě toho, jestli je to pro ČR výhodné.

Současně s vystoupením může ČR připravit a podepsat smlouvu s EFTA (Evropské sdružení volného obchodu), které zakotvuje platnost čtyř základních svobod - volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu. Tyto čtyři základní svobody by tedy zůstaly zachovány i po našem vystoupení z EU. V praxi by to znamenalo, že bychom sice platili příspěvek EU, ale násobně nižší a platila by pro nás nadále jen některá unijní pravidla. 
Krom jiného bychom přestali být například vázaní zemědělskou politikou EU, která nás dlouhodobě poškozuje, stejně tak politikou politických sankcí, které poškozují český export. Na druhou stranu český export do EU by vystoupení nijak neovlivnilo. 
Takové postavení má například Švédsko nebo Norsko a je zcela zřejmé, že tyto země jsou úspěšné a prosperují.

A co se týče dotací z EU, tak je prokazatelné, že systém dotací je paradoxně škodlivější pro země chudší, které jsou na dotacích závislé, než pro země bohaté, které na dotace přispívají. Chudší země jsou prostřednictvím dotační politiky řízeny zeměmi bohatšími. Jedná se o skrytou formu ekonomického kolonialismu.

V roce 2004 (v roce přistoupení k EU) dosahoval český HDP na hlavu 34,2 procenta německé úrovně. Konvergence, tedy přibližování, se ovšem zastavila po pouhých čtyřech letech v roce 2008 na hranici 49,5 procenta německé úrovně. V roce 2014 činil český HDP již pouze 41,8 procenta německé úrovně. Takže od roku 2008 Česko ve srovnání s Německem dlouhodobě chudne.

Pokud bychom tedy zkoumali časovou řadu údajů z let 2008 až 2014, došli bychom k názoru, že dotace podkopávají zdraví ekonomiky a že lepší je být čistým plátcem jako Německo.
Na celém světě neexistuje ani jedna ekonomika, která by díky dotacím dosáhla trvalé prosperity. Příkladem budiž Řecko, které od vstupu r. 1981 dodnes patří k nejvyšším příjemcům dotací.

Čísla ukazují, že členství v EU se nějak viditelně ekonomicky nevyplácí, naopak mnohé regulace Bruselu jsou nefunkční nebo škodlivé. Musíme z našich daní odvádět do Bruselu povinné členské příspěvky, které se nám vrací vázané dotacemi na konkrétní a bohužel často zcela nepotřebné projekty, které bychom jinak vůbec nepodporovali. A takto je navíc musí města a obce spolufinancovat.

Takže obec či město potřebuje v daném roce třeba novou školku nebo domov seniorů, ale protože EU vyhlásila dotační program pouze na cyklostezku, tak staví cyklostezku, přestože to není pro obec priorita a ještě navíc musí cyklostezku spolufinancovat z obecního rozpočtu. Což je další velká zátěž pro veřejné rozpočty.

Navíc, pouze část částky dotace jde na pořízení věci samotné, jelikož až desítky procent z částky jdou na tzv. propagaci a kontrolu dotace.

Co z toho vyplývá? Kdybychom peníze do Bruselu neposlali, tak je města a obce mohou využít na skutečně prioritní záležitosti – a navíc mnohem levněji.

Navíc platí, že výměnou za čerpání z pochybných eurofondů se vzdáváme suverenity a svobody, možnosti vytvářet si vlastní zákony a rozhodovat o tom, jak naši zemi spravovat – a navíc k sobě necháváme proudit ideologii (evropeismu), která je od základu zvrácená a která rozleptává národní státy.

Jinými slovy – na křídlech eurofondů se k nám dostávají nebezpečné myšlenky jako je neřízená migrace nepřizpůsobivých islámských migrantů, inkluze do škol, prosazovaní multikulturního světa atp., které jsou ze střednědobého hlediska mnohem větší hrozbou pro naši zemi, než jakou by bylo eventuální nepostavení či neopravení toho či onoho, co dnes stavíme nebo opravujeme z evropských peněz.
Navíc, jak známo, kolem roku 2020 bude ČR větším plátcem do EU než příjemcem, přičemž znovu zdůrazňuji, že již v současnosti je výhodnost dotací pro ČR velmi diskutabilní.

EU je synonymem pro hyperregulaci a protekcionismus. Británie si vybrala možnost stanovit si své vlastní obchodní vztahy. V posledních měsících, Island a Švýcarsko zřídily zónu volného obchodu s Čínou. EU jde opačným směrem.

To, co by nezávislý suverénní stát nikdy nedopustil - vpustit na své území statisíce kulturně nepřátelských migrantů, se díky členství v EU stalo realitou během velmi krátké chvíle a aniž by se nás kdokoli ptal.

Má smysl zůstávat ve spolku, který nerespektuje osobní zájmy svých členů a kde neexistuje rovnost členů, ale záměry několika prominentních členů jsou násilně vnucovány všem i proti jejich vůli?

V EU se měří dvojím metrem, existují různé standardy. Počínání představitelů EU vůči ČR je ponižující a nedůstojné. EU je klub, který ani nedodržuje svá vlastní pravidla a svévolně je porušuje (Pakt stability). Jeho financování je neprůhledné (komise nepředkládá už několik let účetnictví). Naše váha je v EU téměř nulová.

V našem hnutí SPD prosazujeme bezpečnou, spravedlivou, prosperující a suverénní Českou republiku. Bez diktátu Bruselu.

Odmítáme do České republiky importovat terorismus, homofobii nebo antisemitismus a kriminalitu, kterou neodvratně s sebou masová migrace nepřizpůsobivých muslimských migrantů přináší. A Sobotkova vláda naopak tuto EU podporuje. 
Odmítáme, aby se Brusel nadřazoval nad naše zákony a nad práva našich občanů. 
Tohle je naše země a naší povinností je bránit její suverenitu, její kulturu, tradice a občany.

Klíčová slova: islám  | EU  | imigrace  | suverenita
21237 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení
reklama

Čtěte také

euPortal.cz

Takhle se uprchlíci Evropanům odvděčují za jejich pohostinnost. No, podívejte se...Přední sluníčkář Pavel Šafr je zase za patolízalského pitomce...EU plánuje přesun dalších milionů muslimů do Evropy. Dříve či později se to stane i zde. Kníže je lhář, nebo senilní, a lidovci podporují likvidaci národa. Exmuslim a znalec islámu hovoříTito kreténi přijdou s požadavkem na likvidaci veškerých českých soch, obrazů, kultury. Můžeme se těšit na sluníčkáře strhávající sochu sv. Václava za nadšeného aplaudování České televize Podívejte se na řádění hnusných odporných sluníčkářů. Bude vám fakt na blití. Špína a hnůj. A osamělý hrdina, který jim čelil...

euServer.cz

K teroristickým útokům dojde brzy i u nás. Kriminální činnost parazitujících neziskovek. Situace s imigrací je mnohem horší, než je známo. A problémy budou narůstat. Poslanec KSČM varujePoslanec KSČM: Kalouskovy mrtvoly. Radši „Babišova“ Michala Davida než Havlovy Plastiky a Kocába. Skupinu Ortel nepovažuji za rasistickou. A Radek Banga…

ePortal.cz

Šly panenky silnicí, silnicí, silnicí, potkali je uprchlíci, uprchlíci tři...A dál už je to dost smutná písničkaKomediant Honza Hrušínský si opět zamudroval. Půjdete z toho do kolen

Eurabia.cz

Španělský kněz: Komunistická primátorka Barcelony spolupracuje s teroristyGenerál NATO: „Teroristé se mezi uprchlíky šíří jako rakovina!“

FreeGlobe.cz

Dostal šest měsíců vězení za to, že napsal článek o spolupráci muslimů s nacisty. Stalo se v tzv. demokratické Evropě (+ video)Měl prý neonacistický účes, tak na něj sluníčkářská úderka zaútočila nožem (+ foto)

Nezdravi.cz

Olivový olej zlepšuje paměť! Může také léčit nemoci?Čím víc jíš, tím víc hubneš! Potraviny se zápornými kaloriemi

eOdborar.cz

Šéf ČSSD: Ne Čechy Čechům. Ćeši šíří nenávist a rasismus ...Máme nezaslouženě nízké mzdy a tudíž máme i nezaslouženě nízké důchody!

ParlamentniListy.cz

Ringo Čech: Zmrdi, kurvy, zrádci... Zrušit všechny neziskovky!Po řeči v ČT již bez obalu zde: Tlumí se informace o hrozbě teroru v ČR. Přesunou se k nám. Na Balkáně se dějí přesně tyto věci, vypověděl generál Šedivý
Články autora
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění