Měl by se potrat zakázat?

Autor: Radomír Malý | Publikováno: 24.12.2012 | Rubrika: Kulturní válka
Ilustrace

Takto jsme všichni vypadali ve dvanáctém týdnu těhotenství.

Chce někdo tvrdit, že toto není člověk?

I od mnoha věřících, ano, i od církevních hodnostářů se ozývají hlasy: Jsme proti potratům, ale není možno je zakázat, většina společnosti je schvaluje a pokud by chtěl nějaký politik jejich zákaz vnutit této většině, musel by použít násilí a to by znamenalo jednat proti svobodě svědomí druhých, což není správné, neboť je to protidemokratické.

Představme si situaci, že by katoličtí politici měli možnost (například v demokracii pomocí kuloárových jednání a lobování, v případě autoritativního režimu administrativním nařízením) prosadit zákaz potratů i proti vůli většiny obyvatelstva. Jsou morálně oprávněni takto jednat či nikoliv? To je klíčová otázka naší úvahy.

Katolická církev v minulosti měla v této věci jasno. Nejlépe a nejvýstižněji shrnuje její nauku v 17. století Francisco Suaréz ve spise „De legibus ac de Deo legislatore“. S odvoláním na Aristotela a sv. Tomáše Akvinského uvádí, že vládce má právo vnutit poddaným proti jejich vůli nějaké dobro a zakázat zlo jen v tom případě, když jeho prosazení nevyvolá zlo ještě většího rozsahu. Pokud by byla taková hrozba reálná, je lepší, když vládce zlo toleruje a podporuje všestranně Církev, aby kázáním a katechezí usilovala o změnu smýšlení poddaných.

Podle tohoto pravidla jednali ti katoličtí panovníci, kteří se řídili církevní naukou. Tak například ve 4. století v Římské říši císařové Konstantin Veliký a Theodosius Veliký nevnucovali zákonem frivolním pohanům striktní manželskou věrnost, neboť věděli velmi dobře, že nepokřtěným ctitelům Jupitera a Minervy je křesťanská morálka cizí a nesrozumitelná a tudíž její administrativní zavedení by mohlo vyvolat povstání a krveprolití. Uznali, že je lepší nejdříve všemožně podporovat evangelizaci pohanů, aby teprve s přijetím Ježíše Krista přijali také šesté a deváté přikázání jako závazné. Tuto zásadu respektovali i raně feudální panovníci 8.-11. stol. ve vztahu k polygamii našich slovanských, keltských či germánských předků. Nenařizovali jim monogamní manželství, to bylo možné a myslitelné až po jejich obrácení na víru a po křtu. Podobně postupovaly křesťanské státy na úsvitu novověku ve svých koloniích, když se setkávaly s mnohoženstvím černochů a indiánů.

Zcela jinak si ale jmenovaní císařové Konstantin a později Theodosius počínali, když se jednalo o zásadu „suscipe pater…“. Ta spočívala v tom, že otec rodiny (tzv. pater familias) měl absolutní a nezadatelné právo rozhodnout o životě a smrti čerstvě narozeného dítěte, které mu bylo položeno k nohám. Jestliže je zvedl, bylo přijato a vychováno. Když je nechal ležet, bylo zabito (v Římě tyto děti shazovali z Tarpejské skály). Již Konstantin, zejména však Theodosius ve svém kodexu, zakazoval tento zlořád a stanovil tresty jako za vraždu bez ohledu na to, jestli se jednalo o křesťany nebo pohany. Nic nedbal na to, že onen zvyk byl v Římské říši akceptován většinou občanů.

Čtěte také:

Adam B. Bartoš: Popíraný holokaust. Více než tři miliony zavražděných lidí. Chladnokrevně, průmyslově, jako na běžícím pásu

Proč je dnešní „babycaust“ horší než historický „holocaust“

Je potrat oprávněný? Dostupné vědecké poznatky o počátku lidského života

ODPOVĚĎ NA DESET PROINTERRUPČNÍCH ARGUMENTŮ

Potraty aneb porodnice nebo popraviště?

Potraty aneb Nám, nám narodí se?

Stejně si počínali i Španělé v 16. stol. po dobytí a obsazení říše Aztéků ve Střední Americe, kde se setkávali s krvavými obětmi pohanskému bohu zvanému „Opeřený had“, při nichž kněz vyřízl zaživa mladým děvčatům srdce. I když pohanským indiánům byly tyto rituály tolik drahé, riskoval španělský král a současně německý císař Karel V. raději aztécké povstání a krveprolití, než by ustoupil a toto strašlivé zlo toleroval. V této věci se těšil plné podpoře katolických misionářů.

Proč tak markantní rozdíl v postupu? Jakou to dává logiku? Zcela přirozenou a samozřejmou. Z pozemských hodnot stojí totiž na prvním místě lidský život. Ten je třeba chránit za všech okolností. Tak uvažovala katolická církev ve starověku, ve středověku, v novověku a tak uvažuje také dnes. Monogamie a manželská věrnost patří nepochybně v etickém řádu mezi jedny z nejvyšších hodnot, nad nimi je ale ještě posvátný dar života. Pokud by tedy zákonné prosazení monogamie u nekřesťanů mělo narazit na riziko smrti byť jediného člověka, je lépe toto zlo tolerovat a bojovat proti němu osvětou (nota bene v rámci christianizace), nikoliv mocenskou silou, protože život lidské bytosti je cennější a vyšší dobro. V případě zabíjení nemluvňat u Řeků a Římanů a obětovaných dětí u indiánských Aztéků šlo však prioritně o tuto základní hodnotu. Tady světská moc měla nejen právo, nýbrž i morální povinnost zasáhnout, aby ochránila tyto bezbranné tvory – a to i za cenu vzpoury, při níž by eventuelně tekla krev. Nicméně počty mrtvých v tomto případě by nebyly schopny ani v nejmenším vyvážit hekatomby budoucích nevinných obětí z řad dětí.

Není snad umělý potrat na stejné úrovni jako tato jmenovaná zvěrstva? Jedná-li se o lidské životy, nota bene životy těch nejnevinnějších a nejbezbrannějších, je nejen morálním právem, nýbrž i povinností katolického státníka, hodného toho jména a má-li k tomu dostatek možností a prostředků, prosadit legislativní zákaz interrupcí i těmi nejdrakoničtějšími opatřeními (např. policií, vojskem, stanným právem) třebas i proti vůli celého národa. Jistota, že statisíce či miliony lidských bytostí, které by jinak skončily rozsekány v popelnicích, se budou moci narodit, mnohonásobně převažuje případné ztráty na životech, vyvolané masovým odporem obyvatelstva proti zákazu potratů a nutností potlačit ho silou.

Jsou to tvrdá slova? Nepochybně ano, ale při obraně nevinného, jemuž běží o život, nelze být útlocitný vůči vraždícímu. A tím je ve větší či menší míře každý, kdo podporuje potraty a schvaluje je. Samozřejmě v konkrétním pořadí. Zákonodárci, kteří tyto zločiny odsouhlasili a gynekologové či provozovatelé klinik, kteří je provádějí, si ukrojili největší koláč zločinu, žena, která častokrát z donucení a nedostatečně informovaná (nechala se obalamutit mediální kampaní o „právu“ na „své břicho“) podstupuje „zákrok“, častokrát nese jen nepatrnou vinu.

Pokud katolíci hovoří jenom o protipotratové osvětě a pomoci ženám v tísni (o důležitosti obou faktorů nelze samozřejmě pochybovat) s tím, že potrat nelze zakázat a proto nebudeme usilovat ani o zpřísnění dosavadního ještě komunistického zákona, je to zásadní chyba. Představme si situaci, kdyby nacistická či bolševická propaganda ovládla mozky a srdce lidí natolik, že by s naprostou samozřejmostí ještě i dnes bylo možno legálně posílat „rasově méněcenné“ nebo „třídně závadné“ spoluobčany do plynových komor nebo vyhlazovacích táborů. Také bychom se spokojili jenom s „osvětou“ a neusilovali o radikální změnu legislativy jakýmikoliv prostředky se zdůvodněním, že většina občanů smýšlí jinak než my?

Samozřejmě by bylo špatným přístupem chtít jenom změnu legislativy a nesnažit se čelit masivní propotratové propagandě náležitou protikampaní alespoň v tom omezeném mediálním rozsahu, jaký máme k dispozici. Současně s tím je nutno vytvářet stále více center pomoci, která mohou nabídnout maminkám v nouzi možnost adopce dítěte, v případě materiální potřeby i náležité finanční zaopatření atd. Jenže opačným extrémem – žel velice častým v dnešní době – je totální rezignace na jakoukoliv změnu legislativy, byť jen nepatrnou. Právě toto hrozí katolíkům.

Zde se nelze odvolávat ani na demokracii, ani na lidská práva, neboť právo na život – jak napsal papež Jan Pavel II. v encyklice Evangelium Vitae - je tím nejelementárnějším právem, před nímž musí kapitulovat i údajné „právo ženy“ rozhodnout svobodně o svém těhotenství. Samozřejmě situace, kdy by většina národa přijala pozici „pro život“, by byla optimální. Jenže čekat na to může být také čekáním na Godota. Katolíci by měli být připraveni bez ohledu na smýšlení národa (tím zdaleka nemluvím pouze o národě českém, jde o takřka celosvětový problém) využít jakékoliv příležitosti, kdyby se naskytla (a ona nás může nečekaně rychle překvapit), k realizaci zákonného zákazu potratů všemi prostředky. Záchrana nevinných lidských životů bezesporu za to stojí.

 

File:Human fetus 10 weeks - therapeutic abortion.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dilation and evacuation

 

Klíčová slova: potraty  | Katolická církev  | křesťanství  | občanské svobody
5576 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení
Komentáře


Re: Měl by se potrat zakázat?
(Kallous, 24.12.2012 1:11:25)
Odpovědět
Stupidně opakované zbytečné tema. Rodí a dítě vychovává žena a ne nějaký náboženský fanatik.
Re: Měl by se potrat zakázat?
(Dan, 24.12.2012 9:31:06)
Odpovědět
Komunisté měli potratové komise v jedné z nich seděl starý Klaus a klerofašisté by chtěli také rozhodovat o našich život, o našich ženách a dětech..

Nechte toto na zvážení ženy a na jejím svědomí jestli to bylo nutné nebo ne, pokud ne trest ji nemine, ztrestá se sama..

Tohle jsou pokusy o ovládání lidských svobod, pokusy o manipulaci s lidmi, smrdí to středověkem.
Re: Měl by se potrat zakázat?
(sedlák, 24.12.2012 13:01:11)
Odpovědět
Nejsem přívržencem potratů, ale je to právo ženy a otázka jejího svědomí - pro mne je to vražda. Nicméně - právě fanatičtí a dogmatičtí náboženští fanatici zavrhují antikoncepci a právě ta je jedinou cestou proti páchání takových děsů, které jsou na fotografiích. A co Vy Dane - taky jste proti antikoncepci jako Vatikán či máte jiné východisko ? Přestaňte šířit ty svoje odsudky a zkuste se zamyslet na svým postojem k antikoncepci ...
Re: Měl by se potrat zakázat?
(Svobodná matka ( dnes již 68 let), 27.12.2012 10:30:30)
Odpovědět
Žena, která dostala šanci na život NEMÁ PRávo někomu tuto šanci ŽIVOTA brát_! Plod je jen součásti jejího děla, ale je to už život sám. Potrad je vražda, vrahem je MATKA. Každá žena, která podstoupila potrad (kromě zdravotních důvodu) je vrahem svého dítěte je to jejím hříchem pro celý život.Dnes má žena volbu antikoncepce, potrad je tím spíše NEAKCEPTOVATELNÝ. V době, kdy jsem se rozhodovala já, byl svět plný předsudků, antikoncepce nebyla dostupná,bylo mi 20 let, dnes mi je 68 let, rozhodla jsem se správně. Nenesu si celý život vinu vraždy svého dítěte|! Kdo chce žít, musí nechat žít i druhé
Re: Měl by se potrat zakázat?
(sedlák, 24.12.2012 13:01:12)
Odpovědět
Nejsem přívržencem potratů, ale je to právo ženy a otázka jejího svědomí - pro mne je to vražda. Nicméně - právě fanatičtí a dogmatičtí náboženští fanatici zavrhují antikoncepci a právě ta je jedinou cestou proti páchání takových děsů, které jsou na fotografiích. A co Vy Dane - taky jste proti antikoncepci jako Vatikán či máte jiné východisko ? Přestaňte šířit ty svoje odsudky a zkuste se zamyslet na svým postojem k antikoncepci ...
Re: Měl by se potrat zakázat?
(Dan, 24.12.2012 13:16:21)
Odpovědět
Jsem rozhodně pro plánované rodičovství, založené na zdrženlivosti v mládí a nehormonální antikoncepci v dospělém věku.

Potrat je vražada, ale vrahem je matka ne lékař, ten co o svém dítěti rozhodne, tak jako vrahem nebyl Pilát ale židé.

Plánované rodičovství a počet dětí jež uživím bez dávek je základem zdravého rozumu v rodičovské politice každého páru, zodpovědnost, ne namlátit děti jako zvíře, pak zjistit že je neuživím, tak křičet, stát vede špatnou rodinou politiku.. at se postará, prd leda..

nechovejme se jako cigáni nebo třeba klerofašista Semín, pořidme si tolik dětí, aby rodina nežila jako tlupa zviřat, jsme civilizovaní Evropané.
Re: Měl by se potrat zakázat?
(sedlák, 25.12.2012 13:29:47)
Odpovědět
Dane díky za odpověď, naprosto s Vámi soulasím a popravdě řečeno, docela jste mne překvapil / mile / :) A přeji pěkné a požehnané svátky, dodatečně.
Re: Měl by se potrat zakázat?
(Nofar, 24.12.2012 7:53:49)
Odpovědět
Zakazat potraty? V zadnem pripade. A nechtenemu tehotenstvi lze predchazet pouzitm vhodnych antikoncepcnich prostredku.
Re: Měl by se potrat zakázat?
(andulka, 25.12.2012 11:27:07)
Odpovědět
Ano, přesně tak. Ale i ta nejlepší antikoncepce může selhat, to potom je lépe si dítě nechat, protože nikdo nemá takovou bídu, aby neuživil jedno dítě navíc.
Re: Měl by se potrat zakázat?
(DAP, 24.12.2012 8:33:29)
Odpovědět
Ne.
Re: Měl by se potrat zakázat?
(Tomáš Kryl, 24.12.2012 9:49:22)
Odpovědět
Nevracejme se do středověku, pokud nechce církev zcela zaniknout, bude se muset přizpůsobyt moderní době, vzdělaní lidé už si nenechají diktovat od přihřátého popa.

Nezakazovat !
Re: Měl by se potrat zakázat?
(K.K., 24.12.2012 10:23:44)
Odpovědět
Jestli se chceš považovat za vzdělaného člověka, tak se nauč nejdříve českou gramatiku, blbe...!
Re: Měl by se potrat zakázat?
(Dan, 24.12.2012 12:49:26)
Odpovědět
Můžeš neurážet lidi aspoň na Vánoce !!


Je jasné, že společnost si nepřeje diktát klerofašistů rodinám, proto se nebudou žádné antipotratové zákony příjmat, ta diskuze je zbytečná.
Re: Měl by se potrat zakázat?
(john, 24.12.2012 11:45:28)
Odpovědět
Todle nema cenu lide jako pan maly todle nikdy nepochopy oni si prave mysli opaka ze kdyz budou takle agresivni ze se spolecnost obrati.Oni maji predstavu a nevim proc ze spoelcnost chce cirkev konzervativni.Oni trvdi ze lidi kostely opusti ze se cirkev liberalzuje co jer sice zajimavy pohled, ale naprosto mylny exituje jen v hlavach lefebristu.
Re: Měl by se potrat zakázat?
(Magdaléna, 24.12.2012 11:47:06)
Odpovědět
Tito úchyláci si nedají pokoj ani o Vánocích!!!!
Když na Štědrý den zveřejní takové obrázky, tak to nemohou být normální lidé. Je právo každé ženy a případně jejího partnera, aby se rozhodla jestli si dítě ponechá nebo ne. Takže žádný zákaz potratů a blbečkové, kteří jsou pro zákaz potratů ať jdou do háje!!!!
Re: Měl by se potrat zakázat?
(john, 24.12.2012 12:01:32)
Odpovědět
Asi takle jsem krestan a potrat povazuji za vrazdu, ale treba hnuti pro life nepotporuji jsem si totis vedom ze zivot neni cernobili dost o tom posledni dobu premislim a zatim nejsem pro zakaz ikdyz potrat rouhodne neschvaluji.http://jakob.blog.idnes.cz/c/29682/Potratit-odsoudit-a-zatratit.html
Odpornost takového článku ve vánoční době
(dědeček, 24.12.2012 15:05:55)
Odpovědět
ukazuje pravou tvář zastánců proti potratu a odvolaní na postoj cirkve mě nutí přemýšlet jestli je cirkev tim pravým koho mám brát v potaz / i v jiných věcech/ ......
Re: Měl by se potrat zakázat?
(jh, 24.12.2012 15:29:58)
Odpovědět
bylo by dobré si článek přečíst trošku pomaleji a bez předsudku.
Možná by někdo i objevil o co Malému (a nejen Malému)jde.
Pokud někdo z principu (mylně) předpokládá, že zdraví je vyšší hodnotou než život, pak je to samozřejmě jeho věc, jeho právo!
Teze platí, jde-li o jeho život a o jeho zdraví.

Jedná-li se však o život jiného, toto právo nemá!
Nelze větším zlem eliminovat zlo menší!
O to Malému šlo.
Re: Měl by se potrat zakázat?
(jhon, 24.12.2012 15:46:35)
Odpovědět
To neni predsudek myslite ze je normalni aby stedry den psal nikdo takve clanky.Pan maly napsal na prvni adventni nedeli o mukach hrisniku v pekle podle me se mame v adventu oslavoavta a radovat se ne strasit.Myslite si ze todle zverjenovat na portalu, ktery neni oficialne nabozensky je uplne pohode?Vemte si ze na tento web prijdou hledajici a kdyz si to prectou spis je to odradi nez pritahne.Ono straseni o peklu jeste moc lidi ke kristu neprivedlo.
Re: Měl by se potrat zakázat?
(Jeeves, 24.12.2012 22:05:49)
Odpovědět
Také to tak vidím. Pan Malý mi přijde, se svými články, jako prvotřídní odpuzovač. Takový hledající, či váhající člověk, po přečtení jeho fanatických výtvorů, pravděpodobně uprchne jinam. Takhle se reklama nedělá.
Re: Měl by se potrat zakázat?
(jhon, 24.12.2012 22:23:35)
Odpovědět
No je to zajimvy nikdo z mych pratel krestanu lefebristy nezna.Je fakt ze v tom prostredi pohybuju teprve kratce a vestinou mezi mladmy lidmy.Zajimalo by mne jaky maji lide jako pan maly vliv.
Re: Měl by se potrat zakázat?
(DAP, 25.12.2012 17:11:00)
Odpovědět
Zakázat by se především mělo publikování odporného citového vydírání spojeného s tendenční vyumělkovanou obrázkovou "potratovou pornografií", kterou opakovaně šíří náboženští potřeštěnci typu Radomíra Malého.
Re: Měl by se potrat zakázat?
(jh, 26.12.2012 13:52:15)
Odpovědět
R.Malý se z pouhé kratochvíle nevěnuje psaním podobných článků na Štědrý den - to lze vytknout leda tak L. Petříkovi.

Pokud si myslíte, že je nenormální o první neděli adventní mluvit o pekle a mukách hříšníků a nekazit si tak radost, pak Vám doporučuji k přečtení něco z kázání "adventisty z první ligy" sv. Jana Křtitele...

"Ono straseni o peklu jeste moc lidi ke kristu neprivedlo".
Nemám k dispozici statistiku, která potvrzuje tento názor. Na každém biskupství však vedou statistiku, která hovoří jasnými čísly!
Posledních padesát let se kazatelé vyhýbají tématu pekla jako čert kříži a přesto, nebo právě proto, jdou čísla stran religiozity prudce dolů!

Pravda zpravidla neleží volně pohozena na ulici, ale vyžaduje od každého jistou míru duševní námahy má-li ji dosíci.
Že obsahuje vedle skotačivého hurá Haleluja i náročný požadavek trvalého pokání je snad mimo diskusi.
Re: Měl by se potrat zakázat?
(john, 26.12.2012 14:17:51)
Odpovědět
Jsem obraceny vim jaka byla moje cesta k bohu a proto vim ze to neni jednoduche.Jo a a pokani je dulezite o to neni treba diskutovat mne vadi ta forma.Ja si osobne myslim ze straseni peklem neni dobra forma evangelizace a nemyslim ze nemumluveni o nem snizilo pocty lidi chodicich do kostela.Spolecnost se proste radikalne zmnenila a cirkev se tomu nedokazala prizpusibit todle je jen domnenka vas tradicionalistu ze je liberalni a proto ji lidé opusteji.Osdobne si myslim ze moralka ve stredoveku byla horsi nez ted a cirkev mnela absolutni moc.Tady jde o zmnenu chovani lidi a to ne jen sexualnich otazkach, ale chovani lidi mezi sebou a to strasenim peklem nezmnenite.Ja to vim stoprocentntne ze kdyz knez zacne mluvit o pekle ta vecina lidi odchazi.
Re: Měl by se potrat zakázat?
(john, 26.12.2012 14:25:11)
Odpovědět
A ja nerikam ze se nema mluvit o peklu, ale kdyz se to dela casto tak to taky neni dobre.Problem je ze strachem z pekla se cirkev staleti snazila ovladat lidi a to jezis nechtel.Clovek musi myslet taky sam za sebe.Nema jen tupe poslouchat.
Re: Měl by se potrat zakázat?
(cpu, 5.1.2013 14:18:38)
Odpovědět
begin

end
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také

euPortal.cz

Dalších 5 milionů muslimů míří do Evropy. Chtějí oplodňovat naše ženy, pošlapat nás, ovládnout. Je poslední šance stavající muslimskou kolonizaci Evropy zastavitTímto způsobem můžeme v EU jednoduše zabránit tomu, aby nám byly vnuceny kvóty na imigranty. Premiér Sobotka o tom ví, ale nevyužil to! Proč?České domácnosti se topí v dluzích. Po konzumním flámu přichází kocovina. Je za minutu dvanáctVrcholní politici evropských států vším, co dělají, přibližují Evropu k občanské válce a genocidě židů, křesťanů a ateistůTato věc smete z povrchu zemského nejen USA, ale měla by ničivé důsledky pro celý svět. Ruské bezpečnostní struktury tuto kritickou situaci začlenily do svých strategických plánů

euServer.cz

Zloděj Obama křičí "chyťte zloděje Putina". Rusové prý zabíjejí civilisty, USA je vraždí doopravdyPokud nechcete, aby naši zemi zaplavili imigranti, musíme vyjít do ulic a požadovat předčasné volby!

ePortal.cz

Velký zastánce uprchlíků přijel do jejich tábora a dostal málem mrtvici. Nakonec se rozhodl k něčemu...šokujícímu"Evropa musí jako jeden muž plnit naše rozkazy," tvrdí tento podivný chlapík a ještě podivnější ženština

Eurabia.cz

Tohle sluničkáři nepřežijí! Seminář antiislámistů v českém parlamentuPodle většiny Němců islám do Německa nepatří

FreeGlobe.cz

Íránský politolog uvedl příčiny nespokojenosti USA s operací v SýriiNeuvěřitelné! Uprchlická krize případ pro Hitlera? Prestižní německý deník šokoval své čtenáře. A co na to Freud? (+ foto)

Nezdravi.cz

Probuďme se: "Bratři" ze Západu si z nás udělali potravinové smetiště Evropy. Výrobci a obchodní řetězce nám kálí do úst. Jsme lidmi druhé kategorie. Ani psi to nežerou. Dokud budeme v EU, nic se nezměníMonsanto v šoku – kalifornie potvrzuje, že roundup bude označován jako „způsobující rakovinu“

ParlamentniListy.cz

Sejdou se dva pánové a navzájem si přikyvují. Petr Žantovský žasne, čemu se dnes na ČT říká debata. Ovšem vrcholné číslo týdne předvedl Jaromír Štětina...Exmuslim varuje před zkázou: Miliony muslimských imigrantů směr Evropa. Cesta zločinu a pobírání sociálních dávek. Německo a EU se chová jako Hitler
Články autora
Průzkum
Nelegální imigrace Měly by se lodi s nelegálními imigranty vracet zpět stejně jako nelegální imigranti a v krajním případě tyto lodi potápět? Měli by se nelegální imigranti, pokud překročí hranici a odmítnou poslechnout výzvu k návratu, střílet?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď
Doporučujeme
Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour