reklama
reklama
Citát
Lev„Národ je veliký jen silou své odvahy, vřelostí své víry a velikostí odhodlání snášeti utrpení a přinášeti oběti budoucnosti. Celá desetiletí čekali Poláci na své vzkříšení, dvacet let čekali Maďaři na svoji revizi. I my musíme čekati. ... Charakter národa nakonec rozhodne o tom, zda ne-li my, tedy naše děti dožijí se nové, lepší svobody a neodvislosti…“

Ladislav Rašín, projev v pomnichovském parlamentu 14. 12. 1938Přispějte prosím na léčbu postiženého malého Kuby
Kubík Funěk

Přispějte prosím na léčbu postiženého malého Kuby na účet: 257945202/0300. Kuba se léčí i s epilepsií. Má dětskou mozkovou obrnu (DMO). Nehýbe ani jednou ze čtyř končetin. Je spastik a hypotonik. Nemluví, nesedí, neleze. Rodina na tom není sociálně dobře, ale léčba je drahá.Více informací zde.

 

Křesťanský lid papeže Františka opomíjí a nebere ho vážně. Toto všechno jsou jeho debakly...

bergoglio2

Ale nejhorší debakl papeže Bergoglia je debakl politický, protože jeho pontifikát charakterizují tři politická ultraprogresivní témata: otevření bran mase imigrantů, ekokatastrofa a nekritické postoje k islámu. Kromě politických debaklů, které papež sklidil v Jižní Americe (např. v Argentině a Kolumbii) je to především vítězství Donalda Trumpa v prezidentských volbách USA představuje jeho největší prohru.

Autor: Antonio Socci | Publikováno: 4.12.2016 | Kulturní válka | 788 čtenářů

Takovéto ponížení a zesměšnění papež František v životě ještě asi nezažil... Bylo to šokující

bergoglio2

Bylo šokující vidět krajně chladné uvítání, které František dostal od švédské vlády, když jeho letadlo přistálo ve Švédsku. Přítomni byli ministerský předseda a dva jiní členové vlády, patnáctičlenná četa reprezentující armádu a malá vojenská kapela, aby zahrála hymny. K tomuto chabému uvítacímu výboru by se měli připočíst čtyři zástupci protestantů a pět švédských katolických prelátů, kteří měli povinnost být tam, aby přivítali „šéfa“.

Autor: Atila S. Guimarăes | Publikováno: 16.11.2016 | Kulturní válka | 5768 čtenářů

Tridentský koncil řekl definitivní slovo o neslučitelnosti katolické víry s protestantskou. Katolíci nemůžou následovat papeže Františka po jeho odlišné cestě

bergoglio2

Ale co spojuje katolíky s luterány? Nic, ani křest, jediná ze svátostí, kterou luteráni uznávají. Pro katolíky totiž křest snímá dědičný hřích, od kterého luteráni nemohou být osvobozeni, protože pro ně je celá lidská přirozenost radikálně zkažena a hřích je nepřekonatelný. Lutherova formule: Hřeš silně, ale silněji věř, shrnuje tuto myšlenku. Člověk je neschopný dobra a nemůže dělat nic jiného než hřešit a svěřit se slepě Božímu milosrdenství. Bůh rozhodne arbitrárně a neodvolatelně, koho zatratí a koho spasí. Neexistuje svoboda, ale jen rigorózní predestinace vyvolených a zavržených.

Autor: Antonio Socci | Publikováno: 8.11.2016 | Kulturní válka | 697 čtenářů

"Papežské listiny jsou zapečetěné ďáblovým hovnem. Je to strašlivý papežův prd." Zděšení z činů papeže Františka. Co má František společného s lesbickou biskupkou?

luther

Papežův aktivní podíl na oslavách Lutherovy revoluce je však pohoršením i z řady jiných důvodů. Stěží najdeme mezi náboženskými „reformátory“ osobu, která se ve svých spisech tak často rouhá. Jeho nenávist k papežství či mši svaté dosahuje takových rozměrů, že se nezdráhá používat i vulgárních výrazů: „Papežské listiny jsou zapečetěné ďáblovým hovnem. Je to strašlivý papežův prd. Kolik uvolněné energie je zapotřebí, aby se vypustila taková hromová rána! Je to div, že si neroztrhne zadek a střeva.“

Autor: Michal Semín | Publikováno: 7.11.2016 | Kulturní válka | 2221 čtenářů

EU plánuje vytvoření asijsko-negroidní rasy. Spiknutí Židů a zednářů. Vatikán a papež oddaní ďáblu. Rudá kráva Šiklová. Klausův Hájek vydává novou třaskavou knihu

zednari_EU

EXKLUZIVNĚ Bývalý vicekanceléř prezidenta Klause a šéfredaktor kontrarevolučního magazínu Protiproud.cz Petr Hájek v těchto dnech vydává knihu Smrt ve věži, která je po Smrti ve středu a Smrti v sametu poslední částí volné trilogie. Kniha má podtitul Manuál k přežití katastrofy a vydává ji nakladatelství Daranus.

Autor: Lukáš Petřík | Publikováno: 6.11.2016 | Kulturní válka | 2290 čtenářů

Papež je vtělený ďábel a převlečený Antikrist. To řekl učitel nynějšího papeže Františka

luther

»Papežům se vzdává úcta jménem Krista, i když jsou plní nejhorších pekelných ďáblů, a to tak plní, že nemohou ďábla vyhnat, ani zvrátit ani vykýchnout … Nyní vidíme, že on [papež] se svými římskými kardinály není nic jiného než zoufalý lotr, nepřítel Boha, ničitel křesťanství a živý příbytek Satana...«

Autor: odjinud | Publikováno: 6.11.2016 | Kulturní válka | 1840 čtenářů

Do nebe volající pohoršení, lumpárny a prostituce papeže Františka

luther

Luteráni nevěří, že křtem je smyt dědičný hřích a do duše je vlita milost posvěcující. Podstatnější je to, že k Církvi Kristově nemůže patřit ten, kdo nevyznává to, co k věření předkládá. Stačí jediná formální hereze, a z pokřtěného se stává oddělená ratolest, do níž míza z vinného kmene Kristova neproudí. A co platí pro jednotlivce, platí o to více o „církvi“.

Autor: Michal Semín | Publikováno: 5.11.2016 | Kulturní válka | 2281 čtenářů

Plán vzniku „nové negroidní euroasijské rasy“ ovládané elitou EU. Kam se podějeme...

argonath3

Účelová politická nebo i ekonomická xenománie (obě jdou ruku v ruce) nenabízí prvoplánově hledání bratří. Opravdu se zamysleme nad větami výrazného otce myšlenek evropského sjednocení hraběte Richarda Mikuláše Coudenhove-Kalergiho, který v knize Praktischer Idealismus požaduje odstranění národních kultur v Evropě a vznik „nové negroidní euroasijské rasy“ ovládané elitou, kterou nazývá vůdčím národem – „führernation“.

Autor: Patrick Ungermann | Publikováno: 5.11.2016 | Kulturní válka | 1251 čtenářů

Do které církve patří Jorge Mario Bergoglio?

bergoglio2

Příštího 31. října navíc se papež František odebere do Švédska, kde se zúčastní spojené luteránko-katolické ceremonie na památku 500. výročí protestantismu. Jak čteme ve sdělení Světového luterského svazu a Papežské rady pro jednotu křesťanů, předmětem události je vyjádřit dary Reformace a žádat o odpuštění trvajícího rozdělení mezi křesťany dvou tradic.

Autor: Roberto de Mattei | Publikováno: 31.10.2016 | Kulturní válka | 444 čtenářů

Kristus nás vybízí: Prodej plášť a kup si meč! Církev potřebuje jednoznačně bojového ducha. Co by asi zbylo z křesťanské Evropy? Narodili bychom se za halekání muezzina ve stínu minaretu

rytir3

Představme si, že by se touto mírovou rétorikou řídili sv. papež Pius V. a vojevůdce Juan d´Austria před bitvou u Lepanta r. 1571, nebo bl. papež Innocenc XI., kapucínský kazatel bl. Marek z Aviana a polský král Jan III. Sobieski před bitvou u Vídně r. 1683. Co by asi zbylo z tehdejší křesťanské Evropy? Nejspíš bychom se narodili za halekání muezzina ve stínu minaretu a nikoli katolického chrámu.

Autor: Radomír Malý | Publikováno: 29.10.2016 | Kulturní válka | 749 čtenářů

Klaus: Byl vyvolán nebezpečný a riskantní politický konflikt. Je třeba se o náš stát a o blaho jeho občanů strachovat a je stále nutné být připraveni je chránit a bránit

Klaus_2

Nic z toho, co máme, a na co jsme si za poslední už více než čtvrtstoletí zvykli, nesmíme považovat za definitivní a navždy zabezpečené. Znovu se musíme začít spoléhat především sami na sebe. Inspirujme se v tom jak u zakladatelů našeho státu, tak u těch, kteří jeho svobodu a suverenitu v průběhu celého minulého století neváhali bránit. Moderní český stát je úžasná hodnota. Je naší povinností jej chránit, udržet a předat generacím budoucím. Využijme dnešní den k tomu, abychom si to dobře uvědomili. Aby – až si za dva roky budeme připomínat sté narozeniny našeho státu – bylo ještě co slavit.

Autor: Václav Klaus | Publikováno: 28.10.2016 | Kulturní válka | 1462 čtenářů

Ti, kteří si pamatují dobu před rokem 1989, musí zažívat určitý pocit deja vu. To co se současným politickým špičkám nehodí, se přejmenuje, případně zakáže. Čtěte o konkrétních šílených příkladech

argonath3

Každý kdo jede na dovolenou do islámských zemí, respektuje tamní zvyky. I lidé, kteří se rozhodli odejít do islámských zemí, případně zemí neislámských, ale kulturně odlišných, se přizpůsobí zvykům a pravidlům daných zemí. Za to Evropané, upravují svoje zvyky tak, aby vyhovovaly i těm, kteří do Evropy přijdou žít. Nechce po příchozích, aby respektovali naše kulturní a společenské tradice, ale chce, aby Evropané respektovali kulturní a společenské tradice příchozích a zapomněli na tradice svoje. Na svoji historii a kulturní dědictví.

Autor: Martin Kavka | Publikováno: 28.10.2016 | Kulturní válka | 2752 čtenářů

Martin Luther - vulgární antisemita a inspirátor Hitlera. Požadoval zbavení se "ďábelského břemena Židů", spálení synagog a jejich knih, vyvlastnění majetku, zbourání domů, internování k nucené práci

luther

Luther nejdříve očekával, že Židé se obrátí a potvrdí jeho teologii. Tyto naděje se obrátily v úplný opak, když mu rabíni dokládali jeho omyly v překladu Bible. Luther náhle spatřoval v Židech své úhlavní nepřátele. Začal je nejhrubší způsobem proklína a hanobit. Svou nenávist vyjádřil ve svém díle „Židé a jejich lži“, ve kterém žádal říšského knížete, aby zemi zbavil ďábelského břemena Židů, žádal spálení synagog a jejich knih, vyvlastnění majetku, zbourání domů, internování k nucené práci.

Autor: odjinud | Publikováno: 22.10.2016 | Kulturní válka | 1100 čtenářů

Vždy jsem si myslel, že jsem se gayem narodil. Dnes jsem šťastně ženatý otec

rodina

Kedysi som si predstavoval sám seba, ako trávim celý svoj život tým, že kážem o tom, že sa ľudia ako homosexuáli narodia. A opak sa stal pravdou. I keď som ešte pred niekoľkými rokmi nepociťoval žiadne vylúčenie alebo odmietnutie (dokonca i keď som na strednej a vysokej škole verejne priznal svoju homosexuálnu orientáciu), dnes som sociálne vyčlenení z gejskej komunity za odmietnutie ich hodnotového rebríčku a „deathstylu“, ktorých som sa vzdal v prospech heterosexuálnej identity.

Autor: odjinud | Publikováno: 22.10.2016 | Kulturní válka | 1037 čtenářů

Šokující slova profesora a kněze Petra Piťhy: Jsme ve válce. Na hranicích se střílí. Nelze vyloučit ani ženy a děti

rytíř2

Po sociálních sítích koluje přednáška, kterou pronesl v květnu na půdě Trnavské univerzity kněz a profesor Petr Piťha. Natvrdo v ní prohlásil, že jsme kvůli migrantům ve válce. Pokud ji chceme úspěšně vybojovat, měli bychom přijmout řadu, místy drastických, opatření.

Autor: odjinud | Publikováno: 15.10.2016 | Kulturní válka | 3177 čtenářů

1534 článků (103 stránek)
1 | 2 | 3 | Další    Přejít na stránku 
Články autora
Průzkum
Měla by Česká republika vystoupit z EU?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění